Governance

Externe accountant & actuaris

Externe accountant
EY is de externe accountant van VIVAT. Deze voert de controle uit op onze geconsolideerde jaarrekening en de statutaire jaarrekeningen van onze dochterondernemingen. De externe accountant heeft regelmatig contact met de Chief Financial Officer (CFO) en Chief Risk Officer (CRO), de interne accountant en Group Finance.  Ook woont de externe accountant de vergaderingen van de Audit Commissie van de Raad van Commissarissen van VIVAT bij en is hij aanwezig tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders waar het jaarverslag wordt besproken en de jaarrekening wordt vastgesteld. Lees meer over EY.


Externe actuaris
Towers Watson Risk Consulting B.V. is de externe actuaris van VIVAT. De externe actuaris beoordeelt het niveau van de aangehouden technische voorzieningen van onze verzekeringsonderdelen. Ook bekijkt de externe actuaris de financiële positie. Hierbij worden de actuariële en financiële risico's beoordeeld. De externe actuaris heeft regelmatig contact met de diverse actuariaten en de financiële kolom van VIVAT en kan vergaderingen van de Audit Commissie van de Raad van Commissarissen van VIVAT bijwonen. Lees meer over Towers Watson.