22/03/2017 ACTIAM maakt watervoetafdruk investeringen inzichtelijk

Wereld Waterdag

Op steeds meer plaatsen in de wereld is schoon water een schaars goed. In 2030 is de verwachte vraag naar water veertig procent groter dan het aanbod. De watercrisis is derhalve de meest zorgwekkende mondiale dreiging, volgens het World Economic Forum; gevaarlijker dan terreuraanvallen of financiële ineenstortingen en waarschijnlijker dan het gebruik van massavernietigingswapens.

Tekort aan water is niet alleen een maatschappelijk, maar ook een economisch probleem. Water gerelateerde bedrijfsrisico’s zullen toenemen: water wordt schaarser, prijzen gaan stijgen, consumenten worden kritischer en regelgeving wordt strikter. Dit leidt tot soms onverwachte kosten en meer benodigde investeringen. Daarom zullen ook bedrijven en beleggers de gevolgen van deze dreiging gaan voelen. Vermogensbeheerder ACTIAM wil daarom inzichtelijk maken wat de watervoetafdruk is van haar beleggingsportefeuille. Hiervoor heeft ACTIAM vandaag — op Wereld Waterdag — de eerste meting van de watervoetafdruk inzichtelijk gemaakt. Uit de meting blijkt dat de waterafdruk van de bedrijven waar ACTIAM momenteel in investeert al 2,5 keer lager ligt dan bij vergelijkbare fondsen.

Waterneutraliteit


ACTIAM streeft naar een water-neutrale beleggingsportefeuille in 2030. Zo wil het bijdragen aan één van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, namelijk duurzaam beheer en toegang tot veilig water en sanitaire voorzieningen voor iedereen. De vermogensbeheerder wil dit bereiken door bedrijven in de portefeuille aan te zetten tot verantwoord watergebruik. Dennis van der Putten, Hoofd Verantwoord Beleggen bij ACTIAM: “Bedrijven dragen sterk bij aan waterproblemen door verspilling en vervuiling in productieprocessen. Dat moet anders. Wij willen dat de bedrijven waarin wij beleggen niet meer water verbruiken dan de natuur kan aanvullen. Of meer vervuilen dan voor de gezondheid van mensen en ecosystemen acceptabel is. Dit noemen we waterneutraliteit. Omdat water niet gelijk over de wereld is verdeeld, bestaat er geen vast recept voor verantwoord watergebruik. Wat wel helder is: dat waterneutraliteit alleen kan worden bereikt door een combinatie van waterreductie, waterrecycling, waterhergebruik en collectief handelen.”

Watervoetafdruk


Voor ACTIAM is het meten van de watervoetafdruk van de portefeuille de eerste stap om de eigen invloed als belegger op een belangrijk probleem in de wereld inzichtelijk te maken. Dennis van der Putten: “De voetafdruk meet nu nog het gebruik van schaars water door bedrijven waar we in beleggen. In de komende jaren zal ook watervervuiling onderdeel van de watervoetafdruk worden. Uit de meting blijkt dat de waterafdruk van de bedrijven waar ACTIAM momenteel in investeert al 2,5 keer lager ligt dan bij vergelijkbare fondsen. Dat is heel mooi en voor ons een bevestiging dat we in onze selectie en ons actief aandeelhouderschap de juiste keuzes maken. Om echter ook een verschil voor de wereld te kunnen maken, moet die voetafdruk naar nul.”

Over ACTIAM

ACTIAM is dé verantwoorde fonds- en vermogensbeheerder voor meer dan één miljoen Nederlanders, met een beheerd vermogen van 55,9 miljard euro (ultimo juni 2016). ACTIAM biedt een compleet assortiment van beleggingsfondsen en beleggingsoplossingen. Van indexbeleggen tot en met impact investeren. ACTIAM stelt strikte eisen aan haar beleggingen en hanteert een strenge en zorgvuldige selectie, zonder concessies te doen aan het financiële rendement. ACTIAM is hiermee toonaangevend. Een voorsprong waarin blijvend wordt geïnvesteerd.