16/04/2018 Publicatie Jaarverslag 2017 VIVAT NV

VIVAT heeft vandaag het Jaarverslag 2017 gepubliceerd, een geïntegreerd verslag van de resultaten van de onderneming, bestaande uit het bestuursverslag en het financiële overzicht.

Het VIVAT Jaarverslag 2017 is hier te downloaden.

In vergelijking met de resultaten gepubliceerd op 7 maart 2018, bevat het jaarverslag een bijgewerkt netto onderliggend resultaat ultimo 2017 van EUR 172 miljoen en een bijgewerkt IFRS-nettoresultaat van EUR -116 miljoen. 

Na een interne review zijn enkele kleine aanpassingen doorgevoerd. Dit heeft geleid tot een opwaartse bijstelling van het netto onderliggende resultaat van EUR 4 miljoen in vergelijking met het netto onderliggende resultaat gepubliceerd op 7 maart 2018.

Een deel van het toereikendheidstoetstekort — liability adequacy test (LAT) deficit — is hergerubriceerd van winsten & verliezen die door het eigen vermogen lopen naar de winst- en verliesrekening en had daarmee geen invloed op het eigen vermogen. Samen met het vrijvallen van de voorzieningen resulteerde dit in een neerwaartse aanpassing van het IFRS-nettoresultaat met 18 miljoen EUR, in vergelijking met het IFRS-nettoresultaat gepubliceerd op 7 maart 2018.

For information

Investor Relations
Victor Zijlema
(+31 6 23917718)
victor.zijlema@vivat.nl

Corporate Communication
Hidde Kuik
(+31 6 12647962)
hidde.kuik@vivat.nl