16/08/2017 Eerlijke Verzekeringswijzer: VIVAT verdient compliment

Van alle verzekeraars die investeren in Shell komt VIVAT als enige positief uit het onderzoek dat de Eerlijke Verzekeringswijzer vandaag publiceerde. VIVAT stemde op de aandeelhoudersvergadering van Shell vóór een klimaatresolutie en verdient een compliment vanwege het transparante stembeleid.

Shell levert, als tweede grootste oliemaatschappij ter wereld, een belangrijke bijdrage aan de wereldwijde CO2-uitstoot. De aandeelhouders, mede-eigenaars van Shell, kunnen tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering (AVA) invloed uitoefenen op het beleid.

Tijdens de AVA van mei jongstleden konden de aandeelhouders stemmen over een resolutie die het oliebedrijf moest dwingen om duidelijke doelstellingen te formuleren voor de CO2-uitstoot, van de eigen bedrijfsmiddelen, de energie die het bedrijf zelf gebruikt en de eindproducten die het levert aan de consument.

Volmondig voor
Slechts één van de verzekeraars, VIVAT, heeft volmondig voor de resolutie gestemd én heeft stembeleid voor verduurzaming van de olie- en gassector, aldus het onderzoeksrapport. Shell zelf gaf – tot teleurstelling van de Eerlijke Verzekeringswijzer – een negatief stemadvies. Dat de resolutie niet werd aangenomen (slecht 6% van de aandeelhouders stemde vóór de resolutie) was daarom geen verrassing.

Niet voor de bühne
Volgens Maxime Molenaar van ACTIAM, verantwoordelijk voor het thema klimaat, is het bijzonder als een aandeelhoudersvoorstel wordt aangenomen wanneer het bestuur adviseert om tegen te stemmen. Toch weerhoudt dat ACTIAM niet om dergelijke voorstellen te steunen of zelfs (samen met andere beleggers) in te dienen. “Vooraf vindt vaak overleg plaats tussen beleggers en met het desbetreffende bedrijf. Soms zegt een bedrijf tijdens die gesprekken al toe dat het verbeteringen zal doorvoeren; in dat geval kan het item van de agenda af worden gehaald. Een voorstel hoeft dus niet per se steun van de meerderheid van de aandeelhouders te krijgen, om effectief te zijn.”

Ook in het geval van Shell was vooraf overleg met andere beleggers. Maxime Molenaar: “Dat heeft onze keuze niet beïnvloed. We hebben een uitgebreid stembeleid waarin we transparant zijn over hoe we stemmen in het geval van aandeelhoudersresoluties. Deze stem is in lijn met ons beleid.”

 

Van alle zeven onderzochte verzekeraars die in Shell beleggen blijkt verder dat geen enkele verzekeraar stembeleid heeft gepubliceerd ten aanzien van de olie- en gassector, met uitzondering van Vivat.

– Persbericht Eerlijke Verzekeringswijzer

 

Meer weten

Lees het persbericht van de Eerlijke Verzekeringswijzer en het onderzoeksrapport.
Lees hier meer over het beïnvloedingsbeleid van ACTIAM