Governance

Beloningen

Beloning directie VIVAT

Meer informatie over de beloning van het topkader van VIVAT voor het jaar 2015 is te vinden in hoofdstuk 3.4 'Remuneration', vanaf pagina 15 van het Jaarverslag VIVAT NV 2015 (VIVAT N.V.).

Beloning Identified Staff VIVAT

De rapportage beloningsbeleid Identified Staff verschijnt jaarlijks. Hierin wordt verslag uitgebracht over het beloningsbeleid voor de medewerkers die het risicoprofiel van de onderneming materieel beïnvloeden (Identified Staff). Tot en met 2014 is deze rapportage nog door SNS REAAL opgesteld. Meer informatie over de beloning van de Identified Staff voor het jaar 2015 is te vinden in paragraaf 3.4.1 van het Jaarverslag VIVAT NV 2015.

Beloning Raad van Commissarissen VIVAT

De beloning van de Raad van Commissarissen van VIVAT voor het jaar 2015 staat toegelicht in paragraaf 3.4.3 van het Jaarverslag VIVAT NV 2015.