Bestuursstructuur

In onderstaand figuur is de juridische structuur van VIVAT N.V. per 26 juli 2015 met de belangrijkste vennootschappen weergegeven. Deze vennootschappen zijn 100 procent-deelnemingen.

 Bestuursstructuur VIVAT N.V.